O spoločnosti

Haider sro

Haider s.r.o. je spoločnosť zaoberajúca sa prioritne obchodom, dovozom tovaru a produktov z tretích krajín, ale aj z ostatných okolitých krajín. Sme distribútorom najmä produktov z originálnej  kvalitnej Himalájskej soli, vysoko mineralizovanej, priamo z ťažobných jaskýň z mesta Khewra. Spoločnosť dováža kvalitné výlučne ručne vyrábané produkty z himalájskej soli ako sú soľné lampy, inhalátory, produkty do kúpeľov, kuchyne ako napríklad soľné dosky na pečenie či grilovanie, doplnkové produkty ako sú žiarovky do lámp, sviečky do lámp, soľ pre hospodárske a zvieratá a lesnú zver, aróma produkty,  kuchynské doplnky - soľničky, boxy...

Dovážame aj koreniny, oblečenie, kvalitné látky, hodváb, bavlna, topánky, kožené bundy podľa záujmu našich klientov. Portfólio služieb ponúkame aj v oblasti Realít - nehnuteľností, Cestovného ruchu, Ekonomiky a finančného poradenstva. Máme svojich subdodávateľov služieb, nezávislých poradcov, profesionálny personál.

Veríme, že spoločnosť  Haider vám poskytne služby a produkty s ktorými budete spokojní.

Tešíme sa na spoluprácu.Haider s.r.o. is a company dealing primarily with trade, imports of goods and products from third countries, but also from other neighboring countries. We are mainly a distributor of products from the original quality Himalayan salt, highly mineralized, directly from the mining caves from the city of Khewra. The company imports high-quality exclusively hand-made Himalayan salt products such as salt lamps, inhalers, bath products, kitchens such as salt plates for baking or grilling, complementary products such as lamp bulbs, lamp candles, salt for livestock and forestry. game, aroma products, kitchen accessories - salt shakers, boxes ...

We also import spices,  We are also preparing the import of quality products such as clothing, quality fabrics, silk, cotton, shoes, leather jackets according to the interests of our clients.

Therefore, we also offer a portfolio of services in the field of Real Estate, Traveling and Tourism, Economics and Financial Consulting. We have our service subcontractors, independent consultants, professional staff.
We believe that Haider will provide you with services and products with which you will be satisfied.

We are looking forward to our cooperation.