Reality-nehnuteľnosti

Bývajte vo svojom / Live in your own...

Služby v rámci realít poskytuje certifikovaný špecialista pre realitný trh, ktorý je členom Realitnej únie Slovenska, špecializujúcej sa predovšetkým na zahraničné trhy, ale aj na domáce. Služba zahŕňa komplexné vyhľadávanie nehnuteľností pre klienta, ponuku nehnuteľností, predaj, prenájom, právne služby, ako aj podporu financovania a sprostredkovania pôžičiek na nehnuteľnosti. Pokrývame medzinárodný dopyt a ponuku nehnuteľností a poskytujeme vám služby v niekoľkých jazykoch, ako je angličtina, slovenčina, ruština, maďarčina, čeština, ale aj urdčina a hindčina a arabčina.


Services within real estate are provided by a certified specialist for the real estate market, who is a member of the Real Estate Union of Slovakia, specializing mainly in foreign markets, but also in domestic. The service includes a comprehensive search for real estate for the client, real estate offer, sale, rental, legal services, as well as support for financing and mediation of real estate loans. We cover international demand and supply of real estate and serve you in several languages such as English, Slovak, Russian, Hungarian, Czech, but also Urdu and Hindi and Arabic.